Centrum Obywatelskie

Centrum Obywatelskie

Zapraszamy do Centrum Obywatelskiego - przestrzeni rozwoju, integracji i profesjonalizacji dla...

 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W 2018 roku z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości organizowany jest kolejny Tydzień Pomocy...

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Zostałeś pokrzywdzony przestępstwem? Występujesz w charakterze...

 • Centrum Obywatelskie

  Centrum Obywatelskie

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

banner2

W 2018 roku z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości organizowany jest kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem wydarzenia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W Województwie Małopolskim jednym z podmiotów włączającym się w obchody Tygodnia  jest Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS prowadzące współfinansowany ze środków Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - w Krakowie, Oświęcimiu oraz Dąbrowie Tarnowskiej.

Czas ten stanowi znakomitą okazję do skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z realnej, interdyscyplinarnej pomocy różnych specjalistów; m.in. adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, asystentów sędziów, kuratorów, policjantów, pracowników socjalnych, psychologów, interwentów kryzysowych.
Z pomocy skorzystać może każdy kto pokrzywdzony został przestępstwem, przykładowo – oszustwem, kradzieżą, przemocą.

W trakcie Tygodnia w Ośrodkach dyzurowały będą osoby pierwszego kontaktu zgodnie z harmonogramem:

 • Ośrodek w Krakowie, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, dyżur telefoniczny pod numerem: (12) 421 22 88
 • Ośrodek w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) - dyżur telefoniczny pod numerem: (12) 421 22 88, 504 704 933
 • Ośrodek w Oświęcimiu, Ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim (w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) - dyżur telefoniczny pod numerem: (12) 421 22 88, 504 704 266
19.02.2018

08:00 – 15:00 – stacjonarnie

15:00 – 18:00 - telefonicznie

20.02.2018

08:00 – 15:00 – stacjonarnie

15:00 – 18:00 - telefonicznie

21.02.2018

08:00 – 13:00 – telefonicznie

13:00 – 20:00 - stacjonarnie

22.02.2018

08:00 – 15:00 – stacjonarnie

15:00 – 18:00 - telefonicznie

23.02.2018

08:00 – 15:00 – stacjonarnie

15:00 – 18:00 - telefonicznie

24.02.2018

08:00 – 12:00 – stacjonarnie

12:00 – 15:00 - telefonicznie

 

DYŻURY SPECJALISTÓW

Dyżury specjalistów odbędą się w Centrum Obywatelskim, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakó, sala 1w040

(budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, wejście LE od strony Parku Jordana, I piętro.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DYŻURÓW (MOŻE ULEC ZMIANIE)

TERMIN DYŻURU

GODZINY DYŻURU

SPECJALISTA

19.02.2018r.   

13.00 – 15.00  

Psycholog PCPR

13:00 – 20:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Śródmieście (pion karny)

13:00 – 20:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Krowodrza (pion rodzinny)

16:00 – 20:00

Radca Prawny

13:00 – 20:00

Funkcjonariusz Policji

13:00 – 20:00

Prokurator

 

20.02.2018r.  

09.00 – 14.00

Spec. Pracy socjalnej PCPR

09:00 – 16:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Podgórze (pion karny)

09:00 – 16:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Podgórze (pion rodzinny)

12:00 – 16:00

Radca Prawny

09:00 – 16:00

Funkcjonariusz Policji

09:00 – 16:00

Prokurator

13:00 – 15:00

Pracownik socjalny MOPS

 

21.02.2018r.  

13:00 – 15:00

Psycholog PCPR

13:00 – 20:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Nowa Huta (pion rodzinny)

13:00 – 20:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Krowodrza (pion rodzinny)

13:00 – 20:00

Radca Prawny

13:00 – 20:00

Funkcjonariusz Policji

13:00 – 20:00

Asesor Prokuratury

14:00 – 16:00

Pracownik socjalny MOPS

 

22.02.2018r.  

16:00 – 20:00

Psycholog

13:00 – 20:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Krowodrza (pion karny)

13:00 – 20:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Podgórze (pion rodzinny)

13:00 – 20:00

Radca Prawny

13:00 – 20:00

Funkcjonariusz Policji

13:00 – 18:00

Prokurator

18:00 – 20:00

Asesor Prokuratury

14:00 – 16:00

Pracownik socjalny MOPS

 

23.02.2018r.  

09:00 – 14:00

Spec. Pracy socjalnej PCPR

09:00 – 16:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Podgórze (pion rodzinny)

09:00 – 16:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Nowa Huta (pion rodzinny)

09:00 – 12:00

Radca Prawny

09:00 – 16:00

Funkcjonariusz Policji

09:00 – 16:00

Prokurator

09:00 – 12:00

Pracownik socjalny MOPS

 

24.02.2018r.

12:00 – 16:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Podgórze (pion rodzinny)

12:00 – 16:00

Kuratorzy Sądu Rejonowego Nowa Huta (pion rodzinny)

12:00 – 16:00

Funkcjonariusz Policji

12:00 – 16:00

Prokurator

 

KraFOS

adres:
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
(w budynku Ośrodka recepcyjno-szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)
parter, lok. 08
wejście z boku budynku (bezpośrednio z parkingu)
telefon:
12 421 22 88
fax: 12 421 22 88
e-mail: biuro@krafos.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001