Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej NorwayGrants JPG

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje projekt „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” mający na celu stworzenie w Województwie Małopolskim systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem skoncentrowanego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem w czterech punktach pomocy: w Andrychowie (Powiat Wadowicki), Gorlicach (Powiat Gorlicki), Dąbrowie Tarnowskiej (Powiat Dąbrowski) oraz Proszowicach (Powiat Proszowicki).

Dzięki realizacji projektu pomoc prawna oraz psychologiczna udzielona zostanie osobom pokrzywdzonym przestępstwem w nowych lokalizacjach, co znacząco wpłynie na niwelowanie następstw przestępstwa oraz zabezpieczenie interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto dzięki ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi oraz pozarządowymi w zakresie kierowania osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz informacji o pomocy jaką uzyskać będzie można w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, jego działalność będzie skuteczna i efektywna.

Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać będzie mogła każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.

Pomoc świadczona jest podczas stacjonarnych dyżurów odbywających się we wszystkich ww. lokalizacjach a także drogą mailową oraz telefoniczną.

Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto pomoc świadczona jest w sposób interdyscyplinarny, profesjonalny tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.

Z pomocy specjalistów skorzystać można w czterech lokalizacjach:

 1. Andrychów – ul. Starowiejska 22b. 34-120 Andrychów (w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej). Prawnik – czwartki w godz. 15:00 – 17:00, psycholog – czwartki w godz. 15:00 – 16:00.
 2. Dąbrowa Tarnowska - ul. Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (w budynku Punktu Interwencji Kryzysowej). Prawnik – czwartki w godz. 16:00 – 18:00, psycholog – piątki w godz. 11:00 – 13:00.
 3. Proszowice – ul. 3 – go Maja 72, 32 -100 Proszowice (w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). Prawnik – środy w godz. 15:00 – 17:00, psycholog –
  w środy w godz. 15:00 – 17:00.
 4. Gorlice – ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice (w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach). Prawnik – poniedziałki w godz. 15:30 – 17:30, psycholog – poniedziałki w godz. 16:00 – 18:00.

Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski
w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Projekt Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej     logo siec

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Również w tym roku, dzięki udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacji, działalność ta jest kontynuowana zarówno w dotychczasowych jak i nowym lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej...

Podręcznik Dobrych Praktyk

Zapraszamy do przeczytania Podręcznika Dobrych Praktyk wypracowanego wraz z partnerami z Austrii, Niemiec i Bułgarii w ramach projektu Grundtviga pt. „Połączenie rodziny, pracy i życia – wzmocnienie praw kobiet” („Familie, Arbeit und Leben vereinbaren – Frauenrechte stärken“) realizowanego przez KraFOS w ramach Akcji Projekty Partnerskie Grundtviga.

Podręcznik jest możliwy do ściągnięcia w wersji polskiej i niemieckiej.

Program "Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski Grundtviga

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje projekt w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Akcji Projektów Partnerskich Grundtviga" pt. "Połączenie rodziny, pracy i życia - wzmacnianie praw kobiet" (familie, Arbeit und Leben vereinbaren - Frauenrechte Starken) we współpracy z partnerami:

 • Centrum dla Kobiet i Rodzin w Erfurcie/Niemcy (Frauen und Famillien Zentrum Erfurt) 
 • Gminą Silven/ Bułgaria (Gemeinde Silven) 
 • Centrum Zdrowia Kobiet FEM z Wiednia/ Austria (Institut fuer Frauen und Maennergesundheit) 

Czytaj więcej...

Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Nowej Hucie

Projekt Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Nowej Hucie został zrealizowany przez utworzone w tym celu Partnerstwo, w którego skład weszło Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS i der PARITÄTISCHE Thüringen. Wsparcie finansowe projektu było udzielane przez Akcję Człowiek.
Podstawowym celem Projektu DCK jest kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym w procesie integracji społecznej i zawodowej oraz przezwyciężaniu barier technicznych oraz mentalnych istniejących w świadomości zarówno osób niepełnosprawnych, jak też reszty społeczeństwa.
W ramach Projektu DCK_Nowa Huta prowadzono profesjonalne poradnictwo w zakresie:

 • pomocy prawnej osobom z niepełnosprawnością
 • uprawnień socjalnych
 • edukacji
 • rehabilitacji

Wszelkie porady są bezpłatne.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001