PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej? Uprawnionymi do skorzystania z pomocy są osoby,...

Co zrobić gdy potrzebna jest pomoc?

Co zrobić gdy potrzebna jest pomoc?

  ZADZWOŃ: (12) 421 22 88 Telefon czynny całą dobę LUB NAPISZ: Ten adres...

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu...

Projekt: Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Projekt: Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych "KraFOS" zaprasza do udziału w projekcie "Doradztwo i...

Pomoc Pokrzywdzonym

Pomoc Pokrzywdzonym

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z...

 • PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 • Co zrobić gdy potrzebna jest pomoc?

  Co zrobić gdy potrzebna jest pomoc?

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

  Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

 • Projekt: Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

  Projekt: Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z...

 • Pomoc Pokrzywdzonym

  Pomoc Pokrzywdzonym

Wyróżnienie w Konkursie "Przeciw Przemocy"

KraFOS wyróżniony został w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Docenionione zostały tutaj innowacyjne działania, realizowane już od 2009 roku w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Jako jedyna organizacja pozarządowa w Małopolsce, zostaliśmy wyróżnieni za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

business law 1238207Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Uprawnionymi do skorzystania z pomocy są osoby, które:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
• nie ukończyły 26 lat,
• ukończyły 65 lat,
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmuje:
• spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać można od poniedziałku do piątku
w Punktach Pomocy prowadzonych przez KraFOS:

 Numer Punktu  Adres Punktu  Godziny pracy Punktu  Lokalizacja
1

   os. Centrum C 10
[pokój nr 4]

 7:30 - 11:30    Urząd Miasta Krakowa
2  12:00 - 16:00
3  16:30 - 20:30
4  ul. Rzeźnicza 2
[pokój nr 28]
 15:30 - 19:30    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie
5

 ul. Józefińska 14
[pokój nr 003]

 16:00 - 20:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie
6 ul. Krakowska 55 15:30 - 19:30 Dom Pomocy Społecznej
7  ul. Helclów 2 [pokój nr 10]  16:00 - 20:00  Dom Pomocy Społecznej
im. Ludwika
i Anny Helclów
8 ul. Sas-Zubrzyckiego 10,
dom nr 1 „Socius”
11:00 - 15:00 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie
9 ul. Łanowa 1, pok. 26 7:30 - 11:00 Dom Pomocy Społecznej
10 12:00 - 16:00
11 ul. Daszyńskiego 22 7:30 - 11:30 Urząd Miasta Krakowa
12  12:00 - 16:00
13  16:30 - 20:30
14 os. Dywizjonu 303 nr 34

poniedziałki: 9:00 - 13:00

wtorki: 13:00 - 17:00

środy: 12:00 - 16:00

czwartki: 12:00 16:00

piątki: 8:00 - 12:00

Dzielnica IV
15 Al. Powstania Warszawskiego 10 16:00 - 20:00 Urząd Miasta Krakowa

 

 

 

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

KraFOS

adres:
ul. Bolesława Komorowskiego 12
(okolice Pl. Na Stawach)
VI piętro, pok. 706
30-106 Kraków
telefon:
12 421 32 41
fax: 12 421 22 88
e-mail: krafos@op.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
nowy logotyp krakow CMYK ROPS
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001